پوشش خط تلفن امداد دریایی توسط ایرانسل

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اعلام کرد: با توجه به استفاده بخشی از دریانوردان از خطوط تلفن همراه ایرانسل، با هدف امداد رسانی بموقع، پوشش خط تلفن 1550 روی این اپراتور اجرا و استفاده آن برای کاربران میسر شد.
 
 
به گزارش ایرنا، خط تلفن امدادی 1550 مدت دو سال است با هدف جست وجو و نجات بموقع دریانوردان روی خطوط تلفن ثابت و همراه اول بدون گرفتن پیش شماره ایجاد شده است.
 
هم اکنون با توجه به استفاده بخشی از دریانوردان از خط های تلفن ایرانسل، این امر برای کاربران این اپراتور نیز امکان پذیر شد. 
 
این خط تلفن امدادی متصل به مرکز هماهنگی جست وجو و نجات دریایی استان بوشهر است که پس از دریافت پیام اضطرار و موقعیت سانحه، با استفاده از شناورهای پیشرفته جست و جو و نجات (ناجی) و بالگرد اداره کل بندر و دریانوردی استان بوشهر، به دریانوردان و شناورهای حادثه دیده در خلیج فارس امدادرسانی می شود. 

URL: https://www.ictna.ir/id/059379/

Code: 059379