واردات ۱۱۳هزار دلار تلفن همراه;کاهش 32 درصدی در ۹ ماه امسال

گمرک ایران اعلام کرد: واردات تلفن همراه در ۹ ماه امسال به ارزش ۱۱۳ هزار دلار بوده که کاهش ۳۲ درصدی نشان می‌دهد.
 
به گزارش فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران،  واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۳درصد کاهش یافته است.
 
واردات گوشی تلفن همراه طی ۹ ماه سال 1392 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به شرح جدول زیر بوده است.
 
میزان واردات گوشی تلفن همراه طی ۹ ماه سال‌های 92-1391
 
گوشی تلفن همراه: وزن ۳۷۸ تن، ارزش ۱۱۳میلیون و ۹۹۰ هزار دلار، سهم از ارزش کل واردات 0.34 درصد است.
 
وزن ۵۶۴ تن، ارزش ۱۱۸میلیون و ۴۸۰ هزار دلار، سهم از ارزش کل واردات 0.29 درصد است.
 
درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل: وزن 32.99-، ارزش 3.79- بوده که کاهش نشان می‌دهد.
 
سه کشور عمده مبدأ واردات گوشی تلفن همراه طی ۹ماه سال 1392، به شرح ذیل بوده است.
 
کشورهای مبدأ واردات گوشی تلفن همراه طی نه ماهه سال 1392
 
1- امارات متحده عربی: وزن (تن) 266، ارزش (هزار دلار) 71.826
 
سهم از کل واردات گوشی تلفن همراه: وزن 70.38، ارزش 63.01
 
2- جمهوری کره: وزن (تن) 71، ارزش (هزار دلار) 29.881
 
سهم از کل واردات گوشی تلفن همراه: وزن 18.76، ارزش 26.21
 
3- منطقه آزاد چابهار: وزن ۲۴ (تن)، ارزش ۹میلیون و ۱۴۸ هزار دلار
 
سهم از کل واردات گوشی تلفن همراه: سهم وزن 6.3 درصد، سهم ارزش 8.02 درصد بوده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/059856/

Code: 059856