اولین مانور کشوری زلزله ˈساعت صفرˈ با مشارکت همراه اول، ایرانسل و رایتل در کرج برگزار شد

اولین مانور کشوری زلزله با عنوان ˈساعت صفرˈ بصورت آزمایشی روز چهارشنبه در اداره کل ارتباطات سیار استان البرز برگزار شد.
 
 
مدیرکل ستاد بحران استانداری البرز در حاشیه برگزاری این مانور در جمع خبرنگاران گفت: پیش بینی ، پیشگیری ، آمادگی و مقابله از وظایف تعریف شده برای این ستاد است.
 
ˈابوالقاسم باقری ˈ افزود: یکی از مهمترین دستگاههای خدماتی و امدادی درموقع بحران سیستم های ارتباطی است که برای هماهنگی با سایر دستگاهها نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.
 
وی اضافه کرد: استان البرز به لحاظ موقعیت جغرافیایی و با توجه به قرارگرفتن روی گسل زلزله باید آمادگی لازم را برای برقراری چنین ارتباطی درساعتهای اولیه بروز حادثه داشته باشد.
 
باقری گفت: در این مانور میزان آمادگی اپراتورهای ارتباطات سیار استان البرز درمواقع بحران ، سنجش سرعت عملکرد تیمهای تخصصی در راه اندازی شبکه اضطراری ، اطلاع از نحوه برقراری ارتباط با شبکه اضطراری درصورت قطع شبکه اصلی ، ایجاد رویه و بهبود روشهای اجرایی درمقایسه با شرایط عادی و آمادگی در برابر حوادث و بروز بحران مورد ارزیابی قرار گرفت .
 
وی افزود: دراین مانور سه اپراتور همراه اول ، ایرانسل و رایتل شرکت کردند و در مناطق جهانشهر، گوهردشت و عظیمیه کرج که نقطه پرتردد شهری است میزان توانمندی و آمادگی خود را آزمایش کردند.
 
وی اظهارکرد:در این مانور همچنین نقاط قوت و ضعف اپراتورهای شرکت کننده شناسایی شد که نسبت به رفع و تقویت آنها اقدام خواهد شد.

URL: https://www.ictna.ir/id/060413/

Code: 060413