وزیر ارتباطات وعده داد: رومینگ ملی، یکسان‌سازی تعرفه و هم‌کدی تلفن ثابت تا ۶ ماه آینده

وزیر ارتباطات گفت: سه تصمیم با همکاری مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه تا شهریور ۹۳ اجرا خواهد شد. هم‌کدی داخل استانی تلفن ثابت، و تعیین دو نرخ داخل استانی و ملی، رومینگ ملی و یکسان کردن تعرفه و شماره تلفن همراه از این جمله است.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای 3 برنامه کلیدی وزارت ارتباطات در 6 ماه آینده خبر داد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: به منظور سامان بخشی به شبکه ارتباطات کشور در جلسه با مدیران سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور، قرار شد تا شش ماه آینده با همکاری مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه سه تصمیم به اجرا گذاشته شود.
 
اجرای همکدی داخل استانی تلفن ثابت در تمام استان ها/دو نرخ داخل استانی و ملی تعیین می شود
 
وی توضیح داد: نخست: همکدی داخل استانی در تلفن ثابت در همه استان ها اجرا شود، به این معنی که اگر شما در شهری از یک استان هستید و می خواهید با شهری دیگر از توابع همان استان تماس بگیرید دیگر نیازی به گرفتن کدهای بین شهری نداشته باشید و برای بقیه کل کشور نیز فقط یک تعرفه داشته باشیم. یعنی کلاٌ دو نرخ داخل استانی و ملی خواهد بود، اگر چه با تداوم ادغام فناوری ها و رفتن به سوی پروتکل های IP بسیاری از خدمات در آینده یکپارچه می شوند.
 
اجرای FLAT (یکسان سازی) تعرفه و شماره تلفن همراه/نامبرینگ استانی همراه اول حذف می شود
 
واعظی گفت: دوم؛ در مورد تلفن همراه نیز در تلاش برای FLAT یا یکسان سازی تلفن در تعرفه و در شماره هستیم که در این صورت هزینه جا به جایی سیم کارت برداشته می شود، هزینه تماس بین شهری کاهش یافته و شماره تخصیص یافته بین شهری نخواهیم داشت و همه شماره ها ملی می شوند.
 
اجرای رومینگ ملی تلفن همراه/استفاده از آنتن اپراتور دیگر در هنگام نبود آنتن اپراتور اصلی
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه سوم، گفت: همچنین ما در پی رومینگ ملی هستیم به این معنا که مشترکی که هم اکنون از یک اپراتور سیم کارت دارد، اگر این سیم کارت در منطقه ای آنتن ندهد، ارتباط مشترک با شبکه کلاٌ قطع می شود، اما با رومینگ ملی آنتن سیم کارت روی اپراتور دیگری که در آن منطقه آنتن قوی دارد منتقل می شود و به این ترتیب رقابت سالم میان اپراتورها در تقویت پوشش گسترده تر و تقویت آنتن دهی به وجود می آید.

URL: https://www.ictna.ir/id/060981/

Code: 060981