ارتقاء سامانه های تجاری و عملیاتی رایتل تا ظرفیت 6 میلیون مشترک

با ارتقاء سامانه های تجاری و عملیاتی رایتل، ظرفیت خدمات رسانی سامانه های فناوری اطلاعات اولین اپراتور نسل سوم تلفن همراه در ایران تا 6 میلیون مشترک افزایش یافت.
 
به گزارش روابط عمومی رایتل، با نصب و راه اندازی تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز، سامانه های تجاری و عملیاتی رایتل با افزایش چشمگیری به لحاظ ظرفیت روبرو شده است و هم اکنون قادر به پشتیبانی کامل از 6 میلیون مشترک می باشد.
بنابر این گزارش، سرویس هایی نظیر مديريت ارتباط با مشترکين، شارژينگ برخط دائمی و اعتباری، شبکه هوشمند، مدیریت کارت شارژ، مديريت صورتحسابهای بين اپراتوری و رومينگ، تأمين و فعال سازی سرويس، مديريت حساب (e-Care) و بسیاری خدمات ارزش افزوده دیگر از جمله سرویس های قابل ارائه از بستر سامانه های تجاری و عملیاتی به حساب می آیند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/061347/

Code: 061347