فروش اطلاعات دانشجویان به شبکه تلفن همراه انگلیس

منبع: Fars News
یک سازمان دانشجویی که در زمینه پردازش اطلاعات دانشجویان در انگلستان فعالیت می‌کند متهم است که این اطلاعات را به ازای دریافت مبالغ قابل توجهی در اختیار شبکه تلفن همراه انگلیس قرار می داده است.
 
 
به نقل از سلولارنیوز، این سازمان متهم شده است که این اطلاعات را به شرکت های بازاریابی از جمله شبکه تلفن همراه انگلیس فروخته است.
 
مرکز پذیرش دانشگاه ها و کالج ها در انگلیس که در زمینه بررسی درخواست دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه‌های مختلف این کشور فعالیت می کند، اطلاعات این افراد و در برخی مواقع والدین آنها را به شرکت‌های بازریابی که در زمینه تبلیغات هدفمند فعالیت می‌کنند فروخته است.
 
این مرکز که سالانه بالغ بر 700 هزار درخواست جدید از طرف دانشجویان برای پذیرش در دانشگاه‌های انگلیس دارد و به همین دلیل یکی از بزرگترین بانک‌ای اطلاعات دانشجویان و جوانان را در اختیار دارد، تنها در سال 2013 بالغ بر 12 میلیون پوند از فروش این اطلاعات در آمد داشته است.
 
بنا به گزارش‌ها، هر دو شرکت شبکه تلفن همراه ودافون و O2 انگلستان اقدام به خرید این اطلاعات کرده‌ و از آن برای بازاریابی در بین جوانان و نوجوانان این کشور استفاده کرده‌اند.
 
 

URL: https://www.ictna.ir/id/061351/

Code: 061351