توضیحات همراه اول در خصوص مغایرت در صورتحساب سیم کارتهای دائمی با اعلام تلفن گویا

معاون شرکت ارتباطات سیار ایران از مغایرت در اعلام مبالغ صورتحساب مشترکان سیم کارتهای دائمی اول توسط سیستم پاسخگوی تلفنی 9990 خبر داد و گفت: مشکل فنی در سیستم تلفن گویا IVR همراه اول باعث شده که استعلام از این سیستم با مغایرتهایی نسبت به قبوض صورتحساب مشترکان همراه باشد که این مشکل بزودی برطرف می شود.

محمدمهدی عطوفی در گفتگو با مهر، درباره دوگانگی‌ استعلام صورتحساب مشترکان سیم کارتهای دائمی همراه اول كه در پرداخت قبوض میان دوره و پایان دوره این اپراتور دیده می شود، اظهار داشت: این اشکال تنها در سیستم پاسخگوی تلفنی  IVR همراه اول وجود دارد و مربوط به اعلام بدهی مشترک است اما در سایر روش های پرداخت این اختلال دیده نمی شود.
 
وی با تاکید بر اینکه براساس ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پرداخت اجباری مشترکان هر دوماه یکبار خواهد بود، افزود: اعلام صورتحساب مشترکان سیم کارتهای دائمی به صورت ماهانه تنها برای اعلام به مشترک است و به منزله آن نیست که مشترک حتما مجبور است در این تاریخ قبض خود را پرداخت کند.
 
معاون شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه پرداخت یک ماهه یک پرداخت اختیاری است و همراه اول هیچ مشترکی را مجبور به پرداخت یک ماهه نخواهد کرد، ادامه داد: به دلیل تغییر سیستم اطلاع رسانی قبوض از دوماهه به یک ماهه هم اکنون در بخش فنی سیستم پاسخگوی تلفنی IVR مشکلی وجود دارد که این اختلال ظرف یک ماه آینده برطرف خواهد شد. براین اساس مشترکانی که برای استعلام صورتحساب خود به تلفن گویا مراجعه می کنند در دریافت اطلاعات میان دوره و پایان دوره خود با مغایرت مواجه می شوند که این اشکال مقطعی بوده و به زودی برطرف می شود.
 
عطوفی گفت: در این سیستم صورتحساب پرداختهای یک ماهه به عنوان معوقه اعلام می شود و چیزی که از سوی این سامانه تلفنی اطلاع رسانی می شود با آنچه که در سایت همراه اول به عنوان صورتحساب مشترکان وجود دارد متفاوت است.
 
وی با تاکید براینکه این مغایرت بزودی اصلاح می شود تا هر دو منبع - وبسایت همراه اول و تلفن گویا - یک پیغام واحد را به مشترک اعلام کنند، تصریح کرد: این اشکال به این معنی نیست که مشترکان هزینه بیشتری می پردازند بلکه تلفن گویا تنها در اعلام مانده بدهی اختلال دارد اما زمانی که مشترک بخواهد صورتحساب خود را بپردازد سیستم رقم اصلی بدهی را از حساب مشترک کسر می کند.
 
معاون شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه رقم صورتحساب مشترکان در وبسایت همراه اول و نیز مبلغی که از سوی دفاتر امور مشترکان به مشترک اعلام می شود صحیح است و ایرادی ندارد، افزود: همراه اول بدهی مشترکان را از طریق پیامک 990009 اطلاع رسانی می کند و به استعلام مشترک از طریق قبض و دفاتر امور مشترکان نیز بدون اشکال است.
 
عطوفی در مورد ابهام در محاسبات قبوض مشترکان همراه اول به دلیل این اختلال خاطرنشان کرد: تمامی پرداخت مشترکان سیم کارتهای دائمی همراه اول از سال 78 تا به امروز، در سیستم این اپراتور وجود دارد و چنانچه مشترک مبلغی بیش از صورتحساب پایان دوره خود پرداخت کرده باشد در قبض بعدی مابه التفاوت این پرداخت به عنوان بستانکاری به وی تعلق می گیرد.
 
وی ادامه داد: در سیستم صورتحساب گیری همراه اول از زمان پرداخت مشترک، ظرف 24 ساعت رفع مغایرت گیری انجام می شود و به این ترتیب تمامی افرادی كه علاوه بر قبض میان دوره، قبض پایان دوره خود را نیز پرداخت كرده‌اند قطعا در قبض بعدی مبلغ مابه التفاوت را به عنوان بستانكاری دریافت خواهند کرد.

URL: https://www.ictna.ir/id/064898/

Code: 064898