ورود اپراتورهاي مجازي راهبرد قطعي رگولاتوري است

منبع: cra
                                             
 
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي از فراهم شدن زمينه صدور پروانه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه (MVNO) خبر داد.
 
 
علي‌اصغر عميديان گفت: در پي فراخوان نظرخواهي تخصصي درمورد سياستها و اصول حاكم بر صدور پروانه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه، ذينفعان از جمله دو اپراتور بزرگ تلفن همراه مشاركت فعالي داشته و نظرات خوبي ارائه كردند، كه پس از بررسي و جمع‌بندي نظرات، پيش‌نويس اصول حاكم بر صدور پروانه‌ها تدوين و در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه ورود اپراتورهاي مجازي به بازار راهبرد قطعي رگولاتوري براي افزايش رقابت، تنوع خدمات و حق انتخاب مردم است، افزود: بازار تلفن همراه كشور از نظر جذب مشتركان جديد براي خدمات پايه به درجه اشباع نزديك شده است و زمان آن رسيده كه اپراتورهاي جديدي با تمركز بر نوآوري در خدمات و نه شبكه، وارد بازار شوند.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره نتايج حاصل از مطالعات انجام شده درباره اين موضوع گفت: نتايج مطالعات رگولاتوري، تجربه جهاني و شرايط بازار داخلي نشان مي‌دهد زمان كنوني، فرصت مناسبي براي ورود اپراتورهاي مجازي است و با سياست رگولاتوري در جهت افزايش رضايت مشتركان و استفاده بهتر و بيشتر از سرمايه‌هاي ملي همخواني دارد. از سوي ديگر، علاوه بر درآمدزائي براي اپراتورها، زمينه افزايش رقابت و رشد و بلوغ همه ذينفعان بازار را به دنبال دارد. هر چند كه در كوتاه‌مدت ممكن است سختي‌هائي را به دنبال داشته باشد.
عميديان درباره احتمال ورود اپراتور جديد تلفن همراه اظهار كرد: ورود اپراتور جديد تلفن همراه، پيش از طرح موضوع اپراتورهاي مجازي در دستور كار رگولاتوري بود. اما مطالعات نشان داد در صورتي كه اپراتورهاي مجازي وارد بازار شوند و با همكاري اپراتورهاي داراي شبكه، اهداف رگولاتوري را محقق سازند، نيازي به ورود اپراتور جديد نيست.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي افزود: اگر به هر دليل نتوانيم از طريق ورود اپراتورهاي مجازي به اهداف موردنظر برسيم قطعاً ورود اپراتور جديد را با شرايط ويژه در دستور كار قرار خواهيم داد.
وي درباره اختصاص باند فركانسي براي ارائه خدمات نسل چهارم تلفن همراه در آينده گفت: براي اپراتورهاي موجود باند فركانسي در ارتقاي پروانه آنها مشخص شده است. با اين وجود باندهاي فركانسهاي ديگري كه امكان ارائه خدمات نسل چهارم از لحاظ مقررات، اكوسيستم تجهيزات و ساير ملاحظات روي آنها وجود دارد را نيز مي‌توانيم در آينده به هر يك از اپراتورهاي تلفن همراه فعلي كه بيشترين ظرفيت را در اختيار اپراتورهاي مجازي قرار دهند واگذار نمائيم تا متناسب با ارائه ظرفيت به اپراتورهاي مجازي دچار مشكل كمبود فركانس در ارائه خدمات داده خود نشوند.
وي اظهار اميدواري كرد با توجه به الزام اپراتورها به همراهي با اپراتورهاي مجازي و  در نظر گرفتن مشوق‌هاي مناسب و اختصاص باندهاي فركانسي اضافي براي اپراتورهائي كه همكاري مناسبي با اپراتورهاي مجازي دارند، فضاي خوبي براي اپراتورهاي مجازي ايجاد شده و نيازي به اپراتور جديد تلفن همراه وجود نداشته باشد.

URL: https://www.ictna.ir/id/066414/

Code: 066414