یک میلیارد مشترک شبکه مخابراتی LTE-A تا سال 2018

شبکه مخابراتی LTE-A به صورت فعال در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر اساس گزارش‌های موجود، تا پایان سال 2014 یعنی چهار سال پس از نخستین استقرار تعداد کاربران جهانی که از خدمات آن استفاده می‌کنند از مرز 100 میلیون نفر هم فراتر رفته است.

 

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مرکز تحقیقاتی ABI Research پیش‌بینی کرد که تا چهار سال بعد از این تاریخ یعنی سال 2018 میلادی تعداد کاربرانی که از خدمات شبکه مخابراتی LTE-A بهره می‌برند از یک میلیارد نفر هم فراتر خواهد رفت.

در پایان سال 2014 میلادی 49 شبکه مخابراتی LTE-A در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گرفت و اوپراتورهای مستقر در منطقه اروپای غربی بیشترین تعداد این شبکه را در خود جا دادند.

در گزارش جدید گفته شد که در پایان سال گذشته 20 اوپراتور در منطقه اروپای غربی این شبکه مخابراتی را در اختیار داشتند و که پس از آن 13 اوپراتور در آسیا-پسیفیک از این شبکه استفاده می‌کردند. با این وجود آمریکای شمالی بزرگترین جمعیت تحت پوشش این شبکه مخابراتی را در اختیار دارد و 7.8 درصد از ساکنان این منطقه خدمات LTE-A را به کار می‌گیرند.

پیش‌بینی می‌شود که طی سال 2015 میلادی مزایده‌های بزرگ برای استقرار شبکه مخابراتی LTE-A در سراسر جهان برگزار شود. مرکز قانون‌گذاری مخابراتی هند به تازگی تایید کرد که مزایده طیف باند مخابراتی LTE را در پایان ماه فوریه برگزار می‌کند.

در فرانسه مقامات دولتی اظهار داشتند که در آینده نزدیک طیف باند مخابراتی 700 مگاهرتزی برای این شبکه مخابراتی را ارایه خواهند کرد.


URL: https://www.ictna.ir/id/067828/

Code: 067828