وزیر ارتباطات: افزايش 15درصدي نرخ مکالمه تلفن ثابت منوط به تاييد دولت است

  • طبق بخشنامه دولت،اگر قرار است تعرفه‌اي‌ افزايش يابد،بايد توجيه کافي داشته باشد واين توجيهات در دولت مطرح شود و ما نيز اين روال را طي خواهيم کرد. درصورت تاييد،با مجوز دولت حداکثرتا سقف 15درصد که سقف تورم است،تعرفه‌ها راافزايش مي‌دهيم.
  • اين که گفته شده تا قبل از اجراي شبکه ملي اطلاعات نبايد پهناي باند را افزايش مي‌داديم، اصلا حرف کارشناسي و درستي نيست.
در روز جهاني ارتباطات شاهد خواهيد بود که شبکه ملي اطلاعات نسبت به سال گذشته چقدرتوسعه يافته است .زهرا حاجيان - خراسان: وزير ارتباطات در خصوص درخواست مخابرات براي افزايش تعرفه‌هاي‌ مکالمه تلفن ثابت اعلام کرد :طبق بخشنامه جديد دولت به دستگاه‌ها مبني بر عدم افزايش قيمت‌ها در سال جاري ،اين موضوع به بخش تعرفه‌هاي‌ تلفن ثابت نيز ارتباط پيدا مي‌کند براين اساس ،اگر قرار است تعرفه‌اي‌ افزايش پيدا کند بايد به‌اندازه کافي توجيه داشته باشدوما اين توجيهات را در دولت مطرح کنيم و درصورت تاييد ،با مجوز دولت حداکثر تا سقف 15درصد که سقف تورم است، تعرفه‌ها را افزايش دهيم. ما نيز اين روال را طي خواهيم کرد و در صورت تاييد دولت، تعرفه‌ها را تا سقف 15درصد افزايش مي‌دهيم.
 
دکتر واعظي درحاشيه گردهمايي مديران دفاتر پستي کشور در پاسخ به سوال خراسان مبني براين که با توجه به بخشنامه دولت مبني بر عدم افزايش قيمت‌ها در سال جاري، سرانجام بررسي موضوع افزايش تعرفه‌هاي‌ تلفن ثابت چه خواهد شد ، افزود: طبيعي است،تصميمي که دولت امسال درخصوص عدم افزايش قيمت‌ها از سوي دستگاه‌ها ونهاد‌هاي‌ مختلف گرفته است به بخش ارتباطات وفناوري اطلاعات وموضوع تعرفه‌هاي‌ مکالمات تلفن ثابت نيز تسري پيدا خواهد کرد . مطابق اين بخشنامه که ما نيز بايد حتما آن را اجرايي کنيم، دستگاه‌هاي‌ مختلف براي اين که تعرفه‌ها را افزايش دهند، بايد با هماهنگي مسئولان ذي ربط باشد . همان کاري که روز يکشنبه توسط وزير بهداشت و رفاه براي پزشکان انجام شد يعني اگر قرار است تعرفه‌اي‌ افزايش پيدا کند،بايد توجيه کافي داشته باشد واين توجيهات در دولت مطرح شود و ما نيز اين روال را طي خواهيم کرد و درصورت تاييد،با اجازه دولت آن هم تا سقف 15درصد که سقف تورم است، تعرفه‌ها را افزايش مي‌دهيم .
 
وزير ارتباطات تصريح کرد : موضوع افزايش تعرفه‌هاي‌ تلفن ثابت در سازمان تنظيم مقررات در دست بررسي بود اما با ابلاغ بخشنامه دولت، اين موضوع کنار گذاشته شد تا پس از طرح در دولت و ارائه دلايل محکم در اين زمينه، مجدد روند بررسي آن ادامه پيدا کند .
 
وزير ارتباطات در پاسخ به سوال ديگر خراسان در خصوص انتقاد برخي نمايندگان مجلس مبني براين که وزارت ارتباطات اجازه افزايش پهناي باند اينترنت را قبل از اجرايي شدن شبکه ملي اطلاعات نداشته است، گفت : اين که گفته شده ما تا قبل از اجراي شبکه ملي اطلاعات نبايد پهناي باند را افزايش مي‌داديم اصلا حرف کارشناسي و درستي نيست مگر مي‌شود کار کشور را تا زمان اجراي شبکه ملي اطلاعات تعطيل کرد ؟
 
وي ادامه داد : يکي از دلايل کارت زرد مجلس اين بود که چرا پهناي باند اينترنت توسعه پيدا مي‌کند و من هم اعلام کردم که بر اساس برنامه پنجم و تکليفي که دولت به اين وزارتخانه محول کرده و همچنين برنامه‌هاي‌ رئيس جمهوري سياست ما سياست توسعه‌اي‌ است و اين کار ادامه پيدا خواهد کرد.
 
وي با بيان اين که توسعه پهناي باند ادامه پيدا خواهد کرد، افزود : توسعه شبکه ICTکشور در گذشته انجام مي‌شده است و در آينده نيز افزايش خواهد يافت و مهم اين است که خدمات متنوع امن داخلي را روي اين شبکه قرار دهيم تا مردم بتوانند همه نيازمندي هايشان را از اين طريق دريافت کنند .
 
وي همچنين در پاسخ به اين سوال خراسان که گفته مي‌شود شبکه ملي اطلاعات تنها 5 درصد اجرايي شده است، تصريح کرد : ما به سرعت در حال گسترش زير ساخت‌هاي‌ شبکه ملي اطلاعات هستيم و در روز جهاني ارتباطات شاهد خواهيد بود که حجم اين توسعه نسبت به سال گذشته چقدر افزايش يافته است . شبکه ملي اطلاعات مبتني بر خدمات است به اين معنا که بايد در داخل کشور تلاش کنيم همه وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و دانشگا ه‌ها ومراکز خدمات رسان همه برنامه‌ها وخدماتشان را روي فضاي مجازي قرار دهند .اپليکيشن‌هاي‌ مختلفي نوشته شود وما هم برنامه ريزي کرده‌ايم که پهناي باند داخل را 80درصد و پهناي باند بين الملل را 20درصدافزايش دهيم.
 
بنابراين با اين ظرفيت مردم مي‌توانند 80درصد نيازمندي‌هاي‌ خود را از پهناي باند داخل دريافت کنند و اين بدان معنا ست که به سرعت به سمت شبکه ملي اطلاعات پيش مي‌رويم .
 
 

URL: https://www.ictna.ir/id/069618/

Code: 069618