اولين همايش ملي USO برگزار مي‌شود

منبع: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي
اولين همايش ملي خدمات عمومي الزامي ارتباطات و فناوري اطلاعات (USO) با حضور متخصصان و برنامه‌ريزان اين حوزه در مرداد سال جاري برگزار مي‌شود.
 
 
حسن رضواني، مسئول راهبري و پيگيري امور USO در اين سازمان با اعلام خبر فوق گفت: اين همايش با هدف معرفي ابعاد مختلف طرح USO، تعامل با ذينفعان اصلي طرح و جلب مشاركت آنها و معرفي فعاليتهاي انجام شده و در حال انجام در حوزه‌هاي مرتبط با طرح USO با همكاري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار مي‌شود.
 
وي با اشاره به اينكه خدمات USO الزامي است كه از سوي اتحاديه‌هاي بين‌المللي ارتباطات دور (ITU) و اتحاديه جهاني پست (UPU) برعهده دولتها گذاشته شده تا امكان استفاده از سرويسهاي پايه مخابراتي، فناوري اطلاعات و خدمات پستي براي تمامي مردم جامعه فراهم شود، افزود: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در قالب نظامنامه USO و در راستاي بهبود شاخصهاي زندگي روستائيان و مردم مناطق كمتر توسعه يافته، ملزم است امكان استفاده از خدمات مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات را در اين مناطق فراهم كند. در واقع اين الزام باعث مي‌شود تا دسترسي به خدمات مبتني بر ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تمامي مناطق كشور بويژه روستاها و نواحي دورافتاده كه ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادي كمتري دارد، تضمين شود.
 
رضواني در تشريح همكاري مشترك بين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: محور اصلي اين همكاري، توسعه خدمات الكترونيكي در حوزه‌هاي گوناگون آموزشي و فرهنگي، بهداشتي و درماني، گردشگري، كشاورزي و ... در چارچوب ساير برنامه‌هاي كلان توسعه كشور است و در اين طرح پيش‌بيني شده است كه ضمن تبيين برنامه‌هاي راهبردي براي توسعه خدمات الكترونيكي در مناطق روستائي و دورافتاده، عملياتي سازي اين برنامه‌ها نيز در دستور كار قرار گيرد.
 
 مسئول راهبري امور USO رگولاتوري، برگزاري نمايشگاه جنبي از ظرفيتهاي بخش خصوصي و نيازهاي بازار خدمات در مناطق روستائي و كمتر توسعه يافته، انتخاب برترين پايان نامه‌هاي كاربردي و عملياتي مرتبط با محورهاي همايش و انتخاب و تجليل از بهترين طرحهاي اجرا شده در حوزه خدمات الكترونيكي در مناطق روستائي و دورافتاده را از جمله بخشهاي اصلي اولين همايش ملي خدمات عمومي الزامي ارتباطات و فناوري اطلاعات عنوان كرد.
 
متخصصان دانشگاهي، مراكز پژوهشي، اپراتورها، شركتها و سازمانهاي مرتبط و علاقه‌مندان مي‌توانند براي ارائه ديدگاهها، رويكردها و خدمات و محصولات مرتبط با اين حوزه و اطلاع از آخرين اخبار به پورتال همايش با آدرس USO-Hamayesh.itrc.ac.ir  مراجعه كنند.

URL: https://www.ictna.ir/id/070823/

Code: 070823