20 بازی رایانه‌ای ناشر انحصاری خود را شناختند

منبع: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
چهارمین مزایده واگذاری انحصار نشر بازی‌های رایانه‌ای، روز گذشته مورخ 20 تیر ماه برای نخستین بار به صورت حضوری برگزار شد و 20 بازی رایانه‌ای ناشر انحصاری خود را شناختند.
 
از ابتدای سال جاری و با انتشار شیوه‌نامه جدید فعالیت ناشران بازی‌های رایانه‌ای، واگذاری انحصاری حق نشر بازی‌های خارجی با هدف ساماندهی نشر این بازی‌ها و همچنین حمایت از بازی‌های ایرانی کلید خورد.
 
ناشران برای شرکت در این مزایده بایستی از کوپن‌هایی خرج کنند که پیش‌تر با حمایت از بازی‌های ایرانی بدست آورده‌اند.
 
بر این اساس هر ماه 20 بازی رایانه‌ای با رای‌گیری و انتخاب ناشران انتخاب شده و در مزایده شرکت داده می‌شوند. لیست این بازی‌ها 15ام هر ماه در سامانه ircgid.ir قرار می‌گیرد و ناشران چند روز فرصت دارند تا برای مزایده برنامه‌ریزی کنند.
 
برخلاف سه مزایده پیشین که به صورت اینترنتی برگزار شد، چهارمین مزایده امسال به درخواست خود ناشران بازی‌های رایانه‌ای و در جهت شفافیت بیش‌تر به صورت حضوری برگزار شد و مزایده‌های بعدی نیز حضوری خواهد بود.

URL: https://www.ictna.ir/id/078363/

Code: 078363