تخریب طبقه هفتم پاساژعلاء الدین پس از 2 سال پیگیری

منبع: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
قائم مقام شهرداری منطقه 11 با اشاره به عملیات اجرایی حذف طبقه هفتم پاساژ علاء الدین گفت : 99 باب مغازه به صورت غیر مجاز دراین طبقه ایجاد شده بود که با برنامه زمان بندی جمع آوری شدند.
 
وحید محمدی قائم مقام شهرداری منطقه 11 با اشاره به اینکه این منطقه در پی حکم دادستانی و رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب طبقه غیرمجاز پاساژ علاء الدین پس از انتخاب پیمانکار و تامین تمام موارد ایمنی، عملیات اجرایی حذف طبقه هفتم را از 18 آبان امسال آغاز کرده بود افزود: 99 باب مغازه به صورت غیر مجاز دراین طبقه ایجاد شده بود که طی این مدت با برنامه زمان بندی جمع آوری شدند.
 
وی به نگرانی مدیریت شهری از بروز حادثه ای به دلیل تحمیل بار اضافه به سازه پاساژ علاء الدین اشاره کرد و اضافه کرد: شهرداری براساس قانون به برچیدن این طبقه اضافه اقدام کرده است.
قائم مقام شهرداری منطقه 11 همچنین به انتقال بیش از هزار و 500 تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین به خارج از ساختمان اشاره کرد و افزود: این بار اضافه که فشار بسیاری بر ستون ها و سازه بنا وارد می کرد با محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی برداشته شده است.
 
وی با اشاره به شناسایی ساختمان های ناایمن در سطح منطقه که عمدتا به صورت تجاری و یا کارگاهی استفاده می شوند؛ بر اهمیت ایمن سازی اماکن عمومی و لزوم توجه به قوانین تاکید و خاطرنشان کرد: ایمنی مراکز تجاری پررفت و آمد مجددا بررسی و تدابیر لازم برای تامین ایمنی انجام خواهد شد.

URL: https://www.ictna.ir/id/082581/

Code: 082581