تکذیب ارتباط تغییر جایگاه شغلی کارمند زیرساخت با سوال از وزیر

منبع: فناوران
حسنعلي عيسي‌زاده مدير كل دفتر مدير عامل و روابط عمومي و امور بين‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: تغییر سمت شغلی خانم جمشیدوند را تایید می‌کنم ولی این موضوع هیچ ارتباطی به سوال نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات ندارد بلکه علت تغییر سمت خانم جمشیدوند مباحث اداری است.
وی افزود: ما روزانه شاهد تغییراتی در پست‌های مختلف هستیم و برای نمونه چند مدیرکل استانی هفته گذشته تغییر کرده‌اند. تغییر سمت یک مشاور عادی است و نمی‌دانم چرا باید رسانه‌ای شود.
 
براساس این گزارش، عنوان شغلی سیمین جمشیدوند از مشاور معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل در امور زنان و خانواده شرکت ارتباطات زیرساخت، به کارشناس نظارت و هماهنگی تغییر یافته است.
حمیده زرآبادی نماینده مجلس که روز یکشنبه وزیر فاوا را بابت دو سوال به صحن مجلس کشانده بود، در تذکری مدعی شده است این تغییر سمت شغلی به دلیل دوستی جمشیدوند با وی است.

URL: https://www.ictna.ir/id/089726/

Code: 089726