رشد ۹۴ درصدی درآمد بازی‌های اندرویدی ایران در سال ۹۶

منبع: تسنیم
درآمد بازی‌های ایرانی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد ۹۴ درصدی داشته است و برنامه‌های ایرانی نیز توانسته‌اند در سال گذشته درآمد خود را ۶۴ درصد افزایش دهند.
صنعت برنامه‌های موبایل ایران در سال 96 به رشد شتابان خود ادامه داد و در این سال، استقبال کاربران و توسعه‌دهندگان بیشتر از سال‌های پیش بود.
 
کاربران بزرگترین فروشگاه برنامه‌های اندرویدی ایران نیز در پایان سال گذشته، امکان دانلود بیش از 151 هزار برنامه و بازی را داشتند.
 
بازار در راستای ایجاد شفافیت، اطلاعات کلیدی این صنعت را منتشر کرده که به شرح زیر است:
 
براساس اطلاعات ارائه شده تنها بر روی این فروشگاه برنامه‌های کاربردی 36 میلیون نصب فعال که به معنای تعداد کاربرانی است که در پایان هر سال برنامه بازار روی تلفن همراهشان نصب بوده، صورت گرفته است.
 
تعداد توسعه دهندگان این فروشگاه ایرانی تا پایان سال گذشته به 23 هزار تیم رسیده که به همت آنها، 151 هزار برنامه و بازی در اختیار کاربران فضای مجازی برای دانلود قرار گرفته است.
 
نگاهی به وضعیت مدل‌های درآمدی ایجاد شده روی این پلت‌فرم نشان می‌دهد که 54 درصد خریداران تنها خریدار محصولات درون برنامه‌ای بودند و به ترتیب 29 و 17 درصد هم به برنامه‌های فروشی و «هر دو نوع از برنامه‌ها شامل فروشی و درون برنامه‌ای» رغبت نشان داده‌اند.
 
عملکرد درآمدی برنامه‌ها و بازی‌های ایرانی در سال گذشته نشان می‌دهد که درآمد بازی‌های ایرانی نسبت به سال 95 رشد 94 درصدی داشته است و برنامه‌های ایرانی نیز توانسته‌اند در سال گذشته درآمد خود را 64 درصد افزایش دهند.
 
همچنین تعداد تراکنش‌های موفق صورت گرفته از برنامه‌ها و بازی‌های ایرانی به ترتیب 18 و 22 درصد افزایش داشته‌اند.

URL: https://www.ictna.ir/id/090357/

Code: 090357