فناوری کلود ۶۵ درصد بازار کار جهان را تسخیر می کند

منبع: مهر
گوگل نتایج تازه ترین بررسی های خود در مورد پیشرفت فناوری کلود در حوزه های تجاری و کسب و کار را منتشر کرده که نشانگر میزان اهمیتی است که مشاغل مختلف برای آن قائل هستند.
 
به گزارش زددی نت، در حالی که در سال ۲۰۱۵ تنها ۲۴ درصد افراد شاغل از خدمات کلود استفاده می کردند این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۶۵ درصد افزایش می یابد.
 
از سوی دیگر ۷۰ درصد از صاحبان مشاغل در حوزه فناوری اطلاعات به گوگل گفته اند که در حوزه فناوری کلود سرمایه گذاری متوسط یا جدی صورت خواهند داد. ۵۲ درصد از مدیران شرکت های بزرگ آی تی گفته اند که در سال ۲۰۱۸ در حوزه کلود سرمایه گذاری کرده اند. حال آنکه این رقم در سال ۲۰۱۷ در حدود ۲۹ درصد بوده است.
 
صرف بودجه در حوزه کلود در بخش خدمات عمومی و زیرساخت ها در سال ۲۰۱۸ به ۱۶۰ میلیارد دلار افزایش یافته که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایشی ۲۳.۲ درصدی را نشان می دهد.
 
همچنین در سال ۲۰۱۸ در حدود ۷۳.۶ میلیارد دلار به خدمات نرم افزاری کلود اختصاص یافته که محبوب ترین شاخه از این خدمات محسوب می شود.
 
تا پایان سال ۲۰۱۸ بسیاری از کسب و کارها مبالغ قابل توجهی را صرف ارائه خدمات کلود می کنند و به عنوان مثال تنها بانکها در سرتاسر جهان در مجموع ۱۶.۷ میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری می کنند. علاوه بر این ۴۰.۸ میلیارد دلار به توسعه زیرساخت های ارائه خدمات کلود اختصاص می یابد.
 
تا سال ۲۰۲۱ مبالغ صرف شده در حوزه خدمات کلود ۲۱.۹ درصد افزایش می یابد و صرف هزینه برای ارائه خدمات عمومی کلود به ۲۷۷ میلیارد دلار می رسد.

URL: https://www.ictna.ir/id/096218/

Code: 096218