۳ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی پاسداران، شهید قندی و شهید نبوی از تاریخ ۲۳ مهر ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹ و ۲۶۶۵ در محدوده خیابان های دیباجی، عطار و مریم به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید قندی از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت و در مرکز مخابرات شهید نبوی از ساعت ۲ بامداد به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/104831/

Code: 104831