آذری جهرمی: پیام تهدید دریافت کردم

منبع: جماران
 آذری جهرمی گفت قصد حضور در انتخابات را ندارم.
   
 
 آذری جهرمی در کمیسیون صنایع مجلس خطاب به نمایندگان مجلس گفت: برخی پیام تطمیع فرستادند که ما در انتخابات از تو حمایت می‌کنیم، برخی هم با تهدید گفتند ما پیگیری میکنیم تا استیضاح شوی.
 
وی در ادامه افزود:  جواب دادم نه قصد حضور در انتخابات  دارم و نه مجلس را بازیچه امثال شما می‌دانم، اما مطمئن باشید موضوع کلاهبرداریهای صورت گرفته در خدمات ارزش افزوده را پیگیری میکنم.

URL: https://www.ictna.ir/id/105540/

Code: 105540