باجه های پست بانک، ناجی روستاییان در ارائه خدمات

توسعه اینترنت و گسترش خدمات بانکی در روستاهای کشور، علاوه بر اینکه منابع مالی روستا را برای استفاده روستاییان و بهره مندی آنان از خدمات بانکی حفظ می کند، از ساعت ها تردد بین شهری آنان نیز جلوگیری کرده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهل و هشتمین قسمت از ویدیو های "ایران هوشمند" حضور باجه‌های بانکی برای ارائه خدمات مالی و بانکی را در مناطق روستایی و کمتر برخوردار بررسی کرده است.
در این ویدئو، مسئول باجه بانکی روستای «دوزکند» استان زنجان، ارائه انواع خدمات مالی و بانکی و حل شدن مشکل ترددهای روستاییان به شهر را روایت کرده است.
 
 
 

URL: https://www.ictna.ir/id/122640/

Code: 122640