دعوت مبین‌نت از پیمانکاران برای تامین سامانه CaptivePortal

شرکت ارتباطات مبین‌نت برای تامین سامانه کپتیوپورتال خود از پیمانکاران توانمند دعوت به همکاری کرده است.
 
شرکت ارتباطات مبین نت اعلام کرده که درنظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران ذیصلاح در خصوص تامین سامانه CaptivePortal اقدام کند.
 
مبین‌نت از شرکت‌های توانمند و دارای سابقه قبلی در این حوزه دعوت کرده است که برای دریافت اسناد و مدارک فنی مورد نیاز، درخواست خود را حداکثر تا روز یکشنبه مورخه 12/2/1400 به ایمیل آدرس   tender@mobinnet.ir و  h.pourmand@mobinnet.ir
ارسال کنند.

URL: https://www.ictna.ir/id/123300/

Code: 123300