صدا: جدیدترین موضعگیری ابراهیم رئیسی در خصوص توسعه اینترنت و ICT: زیرساختها کامل نیست/اینترنت تخصصی باید درست می‌شد

منبع: ایستنا

منبع: برنامه دستخظ شبکه پنجم سیما (تبلیغات کاندیداها در انتخابات 1400)

تاریخ پخش: 16 خرداد 1400

 


URL: https://www.ictna.ir/id/125022/

Code: 125022