توزیع قانونی یک بدافزار در چرخه بازی‌های ویدئویی مایکروسافت

منبع: مهر
 
مایکروسافت گردش یک درایور حاوی بدافزار را در محیط‌های مربوط به خدمات بازی‌های ویدئویی خود تأیید کرده و مجوز این کار را صادر کرده است.
 
 به نقل از بلیپینگ کامپیوتر، این درایور که نت فیلتر نام دارد یک روت کیت است که ارتباطاتی با چند آی پی فرمان و کنترل چینی داشته است.
 
کارستن هان تحلیل گر بدافزار در شرکت جی دیتا برای اولین بار موفق به شناسایی این بدافزار آلوده شد و کاربران را از وجود آن مطلع کرد. بررسی‌ها نشان داد که مایکروسافت خود مجوز فعالیت درایور آلوده به بدافزار را صادر کرده است.
 
این رویداد یک بار دیگر به نگرانی‌ها در مورد میزان امنیت چرخه گردش نرم افزار در شرکت‌های مختلف فناوری دامن زده است. به نظر می‌رسد ضعف در فرایندهای تأیید کدهای نرم افزاری مایکروسافت موجب وقوع این مشکل شده است. این درایور آلوده از زمان عرضه ویندوز ویستا تا به امروز در گردش بوده است. مایکروسافت هنوز در این زمینه توضیح قانع کننده‌ای ارائه نکرده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/125841/

Code: 125841