خدمات هوش مصنوعی در شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه می یابد

منبع: مهر
 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری در پروژه توسعه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت ارتباطات زیرساخت فراخوان داد.
 
 مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پروژه «توسعه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت ارتباطات زیرساخت و پایلوت داده کاوی سبد محصول» فراخوان همکاری اعلام کرده است.
 
در این فراخوان از افراد متخصص در حوزه هوش مصنوعی، کلان داده، تحلیل سیستم‌ها و تولید محصول هوشمند دعوت به همکاری شده است.
 
جزئیات بیشتر در مورد این فراخوان و نحوه همکاری با متخصصان فناوری‌های دیجیتال در این پروژه در سایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دسترس است.

URL: https://www.ictna.ir/id/126136/

Code: 126136