به استارتاپ‌های صنایع خلاق نیاز داریم/ در مسئله کمپرسور مشکل داریم

منبع: ایلنا
 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: در بسیاری از کارخانه‌ها واحدهای فناوری کارهایی متناسب با فرهنگ سنتی ما تولید می‌کنند. برای چنین کاری به استارتاپ‌هایی در حوزه صنایع خلاق مثل معماری، طراحی و... داریم و این استارتاپ‌ها می‌توانند در این نوع از طراحی‌ها به ما کنند.
 
سورنا ستاری در حاشیه افتتاح مرکز دانش‌بنیان دیپوینت اظهار کرد: من دو توصیه به شرکت‌ها دارم؛ یکی گسترش واحد R&D و توصیه دیگر باز کردن پای جوانان است. بسیاری از مکانیزم‌های نوآوری فقط با R&D  انجام نمی‌شود بلکه به حضور جوانان نیاز است.
 
وی افزود: در بسیاری از کارخانه‌ها واحدهای فناوری کارهایی متناسب با فرهنگ سنتی ما تولید می‌کنند. برای چنین کاری به استارتاپ‌هایی در حوزه صنایع خلاق مثل معماری، طراحی و... داریم و این استارتاپ‌ها می‌توانند در این نوع از طراحی‌ها به ما کنند.
 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در تصریح کرد: ما در مسئله کمپرسور در صنعت مشکل داریم برای مثال دستگاه‌هایی که در کرونا استفاده می‌شوند هم نیاز به کمپرسور دارند. همه اینها می‌توانند استارتاپ‌هایی باشند که می‌توان روی آنها کار کرد. باید به این استارتاپ‌ها کمک شود، یکی از راه‌های آن سهام‌داری است یعنی می‌توانید از طریق سهام‌داری به این استارتاپ‌ها کمک کنید.
 
وی در ادامه با تاکید بر آمادگی این معاونت برای کمک به این مرکز و مراکز مشابه خاطرنشان ساخت: ما آمادگی داریم که در مورد داخلی‌سازی کمک کنیم، کمک‌های دیگر وظیفه وزارت صمت است اما ما از هر جهت که بتوانیم چه از نظر مالی و چه فناوری و ارتباط با دانشگاه کمک خواهیم کرد.

URL: https://www.ictna.ir/id/126259/

Code: 126259