ساعت کار ادارات در شرکت مخابرات ایران به حالت قبل بازگشت

ساعت کار ادارات در شرکت مخابرات ایران از روز شنبه، به حالت قبل از ساعت 8 الی 15 بازگشت.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، ساعت کار تمامی ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران، از روز شنبه، 16 مردادماه به حالت قبل، از ساعت 8 الی 15 بازگشت.
 
شایان ذکر است، استان هایی که در خصوص ساعت کار بخشنامه ای از سوی استانداری به آنان ابلاغ شده است، می توانند بر اساس همان بخشنامه عمل کنند.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/127163/

Code: 127163