نحوه اعتراض نسبت‌ به صورت‌حساب تلفن ثابت

منبع: ایسنا
 
مالک یا مستاجر تلفن ثابت برای دریافت صورت‌حساب به‌روز میان‌دوره و پایان‌دوره خود می‌تواند از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران مراجعه کرده و درصورت شکایت نسبت به ریز صورت‌حساب تماس‌های خود به تکمیل فرم حضوری اقدام کند.
 
 مشتریان شرکت مخابرات ایران می‌توانند برای دریافت صورت‌حساب به‌روز (میان‌دوره) و پایان‌دوره تلفن ثابت خود به نشانی tci.ir مراجعه کرده و در قسمت مخابرات من ثبت‌نام کنند. با توجه به اینکه صورت‌حساب تلفن ثابت در دوره‌های یک ماهه صادر می‌شود، ضروری است برای جلوگیری از یک‌طرفه شدن خطوط تلفن، مبالغ صورت‌حساب به‌صورت ماهانه و در مهلت زمانی تعیین‌شده از طریق سامانه تلفنی ۲۰۰۰ و یا سایت شرکت مخابرات ایران و یا همچنین از طریق تلفن همراه با کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع پرداخت شود.
 
ممکن است پیش بیاید که میزان کارکرد و مبلغ پرداختی یا کارکرد تلفن ثابت به نظر مشترک عادی نباشد. در این صورت مشترکان تلفن ثابت که با دریافت ریز صورت‌حساب مکالمات شهری، بین شهری و بین‌الملل خود مغایراتی در آن مشاهده می‌کنند می‌توانند نوع اعتراض یا شکایت خود را با مراجعه به مرکز مخابرات مربوطه و پر کردن فرم مورد نظر، به‌صورت مکتوب مشخص و به مرکز محل سکونت خود ارائه دهند.
 
در این صورت کلیه اقدامات و بررسی‌های لازم در اسرع وقت توسط مخابرات در مرکز مورد نظر انجام خواهد گرفت و پاسخ نهایی به مشترک داده خواهد شد. همچنین در صورت لزوم، سوابق جهت اخذ تصمیم به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارسال می‌شود.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/127638/

Code: 127638