کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز افزایش یافت

منبع: ایسنا
 
در هفته گذشته، ۱۹۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز به تعداد ۲۲۲۷ دستگاه و به ظرفیت ۴۵۲۷ کیلووات در کشور کشف شد.
 
 در یک هفته‌ اخیر، استان تهران با ۲۰ درصد، بیشترین میزان از مجموع ظرفیت‌های کشف را داشته و پس از آن به ترتیب استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، خوزستان، کرمان و البرز قرار گرفتند.
 
بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته، در تعرفه‌های مختلف بر حسب ظرفیت، افزایش درصد کشفیات در تعرفه خانگی مشاهده می‌شود که این افزایش ظرفیت نسبت به هفته گذشته، به دلیل افزایش ارسال گزارش‌های مردمی و بازرسی محلی بوده است.
 
بنابر این گزارش، سهم ۴۳ درصدی ظرفیت‌های ۱۰ تا ۱۰۰ کیلوواتی نسبت به تمامی کشفیات، نشان دهنده این است که در این هفته تعداد دستگاه‌های کشف شده به ازای هر پرونده افزایش یافته است.
 
‌تا کنون ۵۶۱۰  مرکز به تعداد ۲۱۹ هزار و ۳۶۳ دستگاه به ظرفیت مصرف ۶۱۷ هزار و ۹۳۱ کیلووات در کشور کشف شده است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/128950/

Code: 128950