طراحی سکوی مدیریت هوشمند برای کنترل بیماری کرونا

معاون اجتماعی انتظامی و امنیتی وزیر کشور گفت: طراحی پلتفرم سکوی مدیریت هوشمند اجتماعی بحران‌های سلامت می‌تواند به کنترل بیماری کرونا کمک کند.
 
به گزارش صدا و سیما، حسین ذوالفقاری در جلسه امنیتی - اجتماعی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا افزود: مدیریت این پلتفرم با وزارت کشور است که در واقع روند افزایش واکسیناسیون از یک طرف و طولانی شدن آن از طرف دیگر باعث شد که این پلتفرم طراحی شود، ضمن اینکه رئیس جمهور درخواست این را داشت که پیشنهاد‌های تحولی را برای مدیریت بیماری کرونا ارائه بدهیم.
 
وی افزود: در واقع طراحی این پلتفرم می‌تواند به مدیریت بیماری کمک کند که البته این پلتفرم در کنار درمانگری، پیشگیری، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و سایر محدودیت‌های اعمال شده در ستاد مدیریت بیماری کرونا خواهد بود.
ذوالفقاری افزود: اجرایی شدن این پلتفرم به این معنی نیست که کل محدودیت‌ها برداشته خواهد شد بلکه به صورت مرحله‌ای خواهد بود و بعد از یک هفته اجرای آزمایشی در قزوین به مرحله اجرا درخواهد آمد.
 
وی درباره ضمانت اجرایی آن گفت: ضمانت اجرای لازم را دارد ضمن اینکه ستاد ملی کرونا نیز در این خصوص مصوبات زیادی در بخش محدودیت‌ها اعمال کرده است.
 
 
رییس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا گفت: باید با ایجاد شرایط و سازوکار جدید، زمینه فعالیت همه را فراهم کنیم و برخورد‌ها و محدودیت‌ها مشمول کسانی شود که رعایت نمی‌کنند.
حسین ذوالفقاری در نشست راه اندازی سکوی مدیریت هوشمند بیماری‌های همه گیر در وزارت کشور افزود: افزایش واکسیناسیون در کشور از یک طرف و طولانی شدن روند بیماری و طولانی شدن محدودیت‌های جمعی از طرف دیگر باعث شد که این پلتفرم طراحی شود.
وی ادامه داد: ضمن اینکه رئیس جمهور همیشه درخواست داشت که پیشنهاد‌های تحولی را برای مدیریت بیماری کرونا ارائه دهیم تا ریسک کمتری داشته باشد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه ما مدیریت هوشمند محدودیت‌ها را دنبال خواهیم کرد، گفت: غربالگری، کنترل هوشمند، محدودیت‌های مناسب و مقطعی و درمان و پیشگیری را داریم که همه این کار‌ها انجام می‌شود و راهبردی که از قبل وزارت بهداشت برای کنترل در نظر گرفت، سر جای خود باقی است.
وی افزود: از ۹ ماه قبل طرح مدیریت هوشمند با اعمال محدودیت‌ها شروع شد و این طرح‌ها قرار است با این تفکر به شما جواب دهد که ریسک پایین برای شروع داشته باشید.
 
ذوالفقاری با بیان اینکه محدودیت‌ها تا دیروز ۷ گروه شغلی را شامل می‌شد، گفت: با اجرای این طرح از این به بعد قرار است برای آن‌هایی محدودیت اعمال شود که ضوابط را رعایت نمی‌کنند یعنی قرار نیست حمل و نقل عمومی را یک‌دفعه تعطیل کنیم یا رستوران‌ها و تالار‌ها را ببندیم.
وی افزود: در این فضا گردشگری و هتل هم حتی می‌تواند فعالیت کند. پس خدمات دهنده، خدمات گیرنده و محیط دریافت خدمات باید طبق ضوابط مقابله با کرونا باشد و از حیث بیماری این این اطمینان را بیابند که کسی در آنجا مبتلا به کرونا نیست.
 
معاون وزیر کشور ادامه داد: البته ساز و کار اجرای این کار‌ها باید فراهم باشد به همین منظور قزوین به عنوان نمونه انتخاب شده است و از هفته آینده این کار در استان قزوین اجرا می‌شود و البته نهاد‌های نظارتی باید به مراکز فر وشگاهی و سرویس دهی، بانک‌ها و هتل‌ها و رستوران‌های استان قزوین هر روز نظارت داشته باشند تا در صورت وجود مشکل فنی، رفع شود.
وی گفت: طراحی این پلتفرم می‌تواند در مدیریت بیماری کمک کند که البته این پلتفرم در کنار درمانگری، پیشگیری، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و سایر محدودیت‌های اعمال شده در ستاد مدیریت بیماری کرونا خواهد بود. ضمن اینکه با طراحی این پلتفرم، محدودیت‌ها فقط مشمول افرادی شود که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند.
 
ذوالفقاری افزود: باید با ایجاد شرایط و سازوکار جدید، زمینه فعالیت همه را فراهم کنیم.
رئیس کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه اجرایی شدن این پلتفرم معنایش این نیست که کل محدودیت‌ها برداشته خواهد شد، گفت: این کار به صورت مرحله‌ای خواهد بود و بعد از یک هفته اجرای آزمایشی در قزوین به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی افزود: در فضای جدید همه اصناف اعم از گردشگری و هتلداری هم می‌توانند فعالیت کنند، چون هر دو طرف باید از سلامت لازم برخوردار باشند و با استفاده از پلتفرمی که طراحی شده است، در واقع خدمات دهنده، خدمات گیرنده و محیط خدمات از بیماری پاک است.
رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به اینکه برای اجرای این کار باید مقدمات فراهم شود، گفت: این سیستم با توجه به هوشمند بودن می‌تواند کمک‌های زیادی به دستگاه‌ها کند و البته یک پیوست اطلاع رسانی مستمر باید برای فرهنگ سازی وجود داشته باشد که این کار نیاز به کار رسانه‌ای طولانی مدت دارد تا مردم با این روش آشنایی کامل را پیدا کنند.
 
وی افزود: این طرح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا اشکال‌های آن برطرف و بررسی‌های لازم درباره رفع نواقص آن انجام شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/128974/

Code: 128974