3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی سیدالشهداء (ع)، شهید باهنر رباط کریم و شهرک دانش از تاریخ 18 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات سیدالشهداء (ع) با پیش شماره های 5570 الی 5579، 5607، 5517، 5514، 5513 در محدوده خیابان های امین الملک، یکتاثانی، مهمان نوازان و نیازمند، عبید زاکانی، فریدون احمدی و در مرکز مخابرات شهید باهنر رباط کریم با پیش شماره های 5641 الی 5643 در محدوده خیابان های شهدا و طالقانی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهرک دانش از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود .
 

URL: https://www.ictna.ir/id/129238/

Code: 129238