سرمایه همراه اول به ۴۷۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت

ICTna.ir – سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران به مبلغ ۴۷۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

MCI.png

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، باتوجه به افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۹۲۰ میلیارد تومان به ۴۷۲۰ میلیارد تومان، در نهایت روز ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰ این موضوه در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

افزایش سرمایه این شرکت براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته که موجب رقیق شدن قیمت سهام آن نیز شده است.


URL: https://www.ictna.ir/id/129317/

Code: 129317