توسعه در مرکز مخابرات شهرک دانش

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهرک دانش از تاریخ 5 آبان ماه آغاز می شود.

 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهرک دانش از ساعت 2 بامداد به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/129778/

Code: 129778