ضابطان قضایی روسیه برای دریافت جریمه از فیس بوک اقدام کردند

منبع: مهر
 
ضابطان قضائی روسیه فرایند دریافت ۶۰۶ هزار دلار جریمه از فیس بوک را آغاز کرده‌اند. این مبلغ شامل جریمه‌هایی است که به دلیل امتناع فیس بوک از حذف محتوای ممنوع وضع شده است.
 
 به نقل از تاس، ضابطان قضائی روز گذشته احکام مربوط به ۱۷ میلیون روبل (۲۳۹۶۰۰ دلار) جریمه را دریافت و اقدامات اجرایی در این زمینه را آغاز کردند.
 
پیش از این نیز اقدامات رسیدگی به ۲۶ میلیون روبل (۳۶۶۴۰۰ دلار) جریمه آغاز شده بود. طبق اطلاعات موجود کل مبلغ جریمه‌های فیس بوک به ۴۳ میلیون روبل یا ۶۰۶ هزار دلار بالغ می‌شود.
 
این جریمه‌ها طبق رأی دادگاه عالی مسکو وضع شده‌اند.
 
این دادگاه بر اساس ماده ۱۳.۴۱. ۲ قانون اداری روسیه فیس بوک را مجرم تشخیص داد. شرکت آمریکایی از دادگاه خواسته تا پرداخت ۱۷ میلیون روبل جریمه را به تعویق بیندازد اما درخواست آن رد شد.

URL: https://www.ictna.ir/id/129931/

Code: 129931