محمودزاده : ساماندهی پرداخت مطالبات بازنشستگان و شاغلین مخابرات تا پایان سال ۱۴۰۰صورت می گیرد

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در طی سفر به استان یزد در جمع مسئولان و مدیران مخابرات منطقه یزد اظهارداشت : با برنامه ریزی مناسب تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت مطالبات بازنشستگان و شاغلین شرکت مخابرات ایران ساماندهی می شود.
 
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد، محمودزاده ، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ضمن بیان این مطلب با تاکید برضرورت تکریم بازنشستگان از تلاش مدیران مناطق مخابراتی کشور به جهت پیگیری پرداخت مطالبات همکاران شاغل و بازنشسته تقدیر و تشکر کرد و از سایر مدیران مناطق خواست تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهند و قطعا با هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام شده روند وصول مطالبات سرعت بیشتری خواهد گرفت.
 
وی از حضور در استان یزد و در جمع مدیران مخابرات منطقه یزد ابراز خرسندی کرد و افزود: تلاش و سختکوشی مردم استان یزد زبانزد مردم کشور است و نتایج آن نیز به خوبی در مجموعه مخابرات منطقه آشکار است.
 
همچنین در این دیدار، مهندس لطفعلی معاون پشتیبانی و زنجیره تامین، مهندس خلیلی معاون شبکه ، مهندس بید خام مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران نیز دکتر محمود زاده را همراهی میکردند که با حضور در جمع مدیران مخابرات منطقه یزد به مسائل و مشکلات مطرح شده در این نشست پاسخ دادند.
 
زارع مدیر مخابرات منطقه یزد نیز در این نشست ضمن خیر مقدم و تبریک گرامی داشت هفته بسیج، به تشریح آخرین وضعیت شاخص های مخابرات منطقه یزد پرداخت .
 
بر اساس این خبر ، پیش از این نشست دکتر محمود زاده و هیئت همراه به منظور حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از سالنهای داخلی کارخانه کابل شهید قند ی یزد بازدید و در نشستی در جمع مسئولان شهید قندی حضور پیدا کردند.
 
در این دیدار رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص حمایت از صنایع داخلی اظهار داشت: تقویت صنایع داخلی در گرو تولید بیشتر و استفاده از این تولیدات در بازار داخلی و صادرات آن می باشد و یکی از آفات رشد تولیدات داخلی ورود غیر متعارف و عرضه کالاهای مشابه خارجی است و خوشبختانه شرکت مخابرات نیز در شرایط فعلی جامعه تا حد ممکن وابستگی خود را از صنایع خارجی کم کرده است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/130865/

Code: 130865