حامی بی طرفی اینترنت رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا شد

منبع: مهر
 
با تایید سنا یک زن به عنوان رییس کمیسیون فدرال ارتباطات انتخاب شد که از حامیان بی طرفی اینترنت و نظارت بر شرکت های بزرگ فناوری است.
 
به نقل از انگجت، برای نخستین بار یک زن به عنوان رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) آمریکا انتخاب شد. نمایندگان سنا ۶۸ به ۳۱ به جسیکا روزن ورسل (نامزد جو بایدن برای این سمت) رأی دادند. به این ترتیب سمت مدیریت موقت او رسمی شد و از این پس او به مدت ۵ سال رئیس کمیسیون مذکور خواهد بود.
 
ورسل از ژانویه ۲۰۲۱ میلادی تاکنون به طور موقت ریاست این کمیته را برعهده داشته است.
 
روزن ورسل تصمیم دارد سیاست‌های فعلی FCC در خصوص دسترسی به ارتباطات برای همه افراد در همه اماکن را حفظ کند. همچنین وی یکی از موافقان طرح بی طرفی اینترنت و قوانین دیگری است که در کل نظارت مداوم بر شرکت‌های فناوری بزرگ را تبیین می‌کند. بنابراین موضع وی تضاد زیادی با رئیس پیشین کمیسیون فدرال ارتباطات دارد که وضع قوانین مخالف بود.
 
با انتخاب وی در این سمت، کمیسیون فدرال ارتباطات ثبات بیشتری خواهد یافت.

URL: https://www.ictna.ir/id/131165/

Code: 131165