معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد

 
معاون وزیر ارتباطات در حکمی جواد موحد را به سمت معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرد.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، محمد خوانساری در حکمی جواد موحد را به سمت معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد.
 
وی جایگزین بهنام ولی زاده در این سمت شد.
 
در حکم معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ۶ مأموریت ویژه برای معاونت دولت الکترونیک در نظر گرفته شده است.
 
اهم مأموریت‌های ویژه در نظر گرفته شده برای معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران شامل موارد زیر است:
 
- ارائه یکپارچه کلیه خدمات دولت هوشمند از طریق درگاه ملی خدمات دولت به مردم
 
- بسترسازی برای توسعه خدمات هوشمند
 
- شکل‌گیری اپراتورهای ارائه دهنده خدمات هوشمند
 
- ارتقای کیفیت خدمات دولت هوشمند
 
- توسعه سکوهای خدمات دیجیتال
 
- ارتقای حداقل سی پله‌ای جایگاه کشور در شاخص‌های جهانی توسعه دولت الکترونیک.
 
جواد موحد، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر از دانشگاه عالی دفاع ملی است. وی به تازگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران پیوسته و پیش از این عهده دار معاونت فناوری اطلاعات توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
 
با انتصاب معاون جدید دولت الکترونیک، بهنام ولی زاده معاون پیشین دولت الکترونیک به سمت مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.

URL: https://www.ictna.ir/id/131183/

Code: 131183