تبعات طرح صیانت و خروج سرمایه های انسانی از کشور

 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران گفت: اگر در طرح صیانت از فضای مجازی تصمیمات غیرعقلایی گرفته شود، با دشمنان‌مان در خروج نخبگان و فرار مغزها از کشور همراهی کرده ایم.
 
به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، داوود ادیب گفت: افزایش سطح اعتماد بین دولت و آحاد جامعه و درک صحیح دولت از نیازها و حقوق اولیه و حفظ کرامت انسانی مردم، سطح وفاداری مردم را افزایش خواهد داد و این موضوع ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با سرمایه اجتماعی دارد؛ به این معنی که هر چه شعاع اعتماد در گروه اجتماعی متشکل از طیف‌های مختلف گسترده‌تر شود، سرمایه اجتماعی نیز افزایش یافته و به تبع آن میزان همکاری و اعتماد متقابل به دولتمردان کشور، افزایش خواهد یافت.
 
وی افزود: ما نباید این موضوع را فراموش کنیم که در چند دهه گذشته، محور توسعه و رشد در تمامی کشورهای توسعه یافته، از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی و سپس به سرمایه اجتماعی تغییر جهت یافته و در عصر حاضر هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تکیه بر سرمایه اجتماعی خود حکومت داری کند.
 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تاکید کرد: امروز باید دولتمردان ما هوشیار باشند که با خروج هر نخبه از کشور، حجم بالایی از سرمایه‌های دانشی سرمایه گذاری شده در طول ده‌ها سال که با هزینه‌های قابل توجه برای هر نفر همراه بوده است، از کشور خارج خواهد شد. امروز اگر در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی تصمیمات غیر عقلایی گرفته شود، با دشمنان‌مان در خروج نخبگان و فرار مغزها همراهی کرده ایم.
 
وی خاطرنشان کرد: عصر امروز با سه عنصر پیچیده دانش، انسان و ماشین به عنوان سه عامل تعیین کننده مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان، نقش و نگار تازه‌ای پیدا کرده است. به نحوی که رقابت میان کشورها مربوط به در اختیار گرفتن این سه عنصر در هزاره سوم و انقلاب صنعتی پنجم است. این موضوع تلاش کشورها را در استفاده از این ابزارها در راستای تسخیر بدون جنگ و تصاحب منابع سمت و سوی دیگری داده است.
 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ادامه داد: از سوی دیگر انسان امروز به جهت پتانسیل‌های بالا در ارزش افزایی، قدرت باور نکردنی یادگیری و نقش غیرقابل انکار در خلق ماشین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، ربات‌ها و ابزارهای پیشرفته، آن چنان ارزشی را به دست آورده که قدرت‌های بزرگ دنیا امروزه هوشیارانه متوجه این موضوع هستند که با جذب نخبه و یک متخصص می‌توانند صدها فرصت شغلی در کشورشان ایجاد کرده و حتی اهداف سیاسی و امنیتی و نظامی مد نظر و پشت پرده خود را به شکلی که می‌خواهند عملیاتی کنند.
 
وی اظهار داشت: برای مثال دولت امارات در جدیدترین اقدام خود در جهت جذب نیروهای متخصص، ویزای طلایی بلندمدت را تصویب کرده و این ویزا را به دو صورت پنج ساله و ۱۰ ساله صادر می‌کند و به دانشمندان، دانشجویان نخبه، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اجازه اقامت در دبی یا دیگر شهرهای امارات را می‌دهد. در این برنامه، محققین، مخترعین، دانشجویان نخبه، پزشکان، مهندسین الکترونیک، تکنولوژی، مهندسین کامپیوتر، برنامه‌نویسان، متخصصین هوش مصنوعی و افرادی که در زمینه داده‌های کلان فعالیت می‌کنند اولویت داشته و در ابتدای لیست این نوع ویزاها قرار دارند.
 
ادیب گفت: این اقدام دولت امارات اگرچه در ظاهر به منظور جذب متخصصین و استعدادهای طلایی و پرورش آن‌ها صورت گرفته و جزو اهداف بلندمدت این کشور به حساب می‌آید، ولیکن در مدت زمان کوتاهی می‌تواند اثرات مخربی را در کشورمان چه در ابعاد دانشی و چه ابعاد امنیتی از خود به جای بگذارد.
 
وی ادامه داد: بدیهی است که اینگونه اقدامات آشکار و به ظاهر مدرن در راستای جذب نخبگان، قدمت تاریخی و طولانی در دولت‌های استعماری داشته و نهایتاً این گونه روش‌ها غالباً به گسترش استعمار پنهان منجر می‌شود.
 
ادیب افزود: اینگونه حرکات در سال‌های اخیر دامنه خود را وسعت بخشیده و از حالت پنهان به آشکار تبدیل شده است. سندی که سال ۲۰۱۵ در خصوص ورود به حوزه نخبگان توسط دشمنان قسم خورده کشورمان منتشر شده است نیز از این نوع است. در بخشی از این سند آمده است: «ما در حال به دست گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد روابط با جوانان جهان، شناسایی رهبران آینده در دولت، کسب و کار و جامعه مدنی، اتصال آنها به یکدیگر و مهارت‌های مورد نیازشان برای رشد کردن هستیم.»

URL: https://www.ictna.ir/id/131277/

Code: 131277