به دنبال همگامی با آخرین روندهای فناوری جهانی هستیم

 
معاون شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات ایران، موتور محرک صنعت ICT است و علاوه بر ارائه خدمات پایه مخابراتی به دنبال همگامی با آخرین رویداد فناوری در سطح جهانی هستیم.
 
به گزارش شرکت مخابرات ایران، نبی زاده ضمن اعلام مطلب فوق بیان کرد : بخش راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران با گسترش بازار ارتباطات اهمیت بیشتری پیدا می کند که شامل سوگیری سازمان در داخل و خارج از کشور است.
 
وی افزود: پیش بینی برنامه و نقشه راه شرکت، توسط معاونت راهبرد تهیه می شود که در راستای آن توسعه کسب و کار اتفاق می افتد و به دلیل اینکه شرکت ها به محصولات فعلی خود متکی نیستند به دنبال خلق زنجیره ارزش در حوزه ی جدید هستند.
 
نبی زاده با اشاره به اینکه ترکیبی از محصول و فروش در مخابرات ایران نیز توسط معاونت راهبرد ایجاد می شود تا مشتری تجربه بهتری داشته باشد گفت: اکنون با فعالیت های معاونت راهبرد انواع قراردادهای مشارکتی به شرط مرتبط بودن با کسب و کار مخابرات قبل اجرا ست که نمونه های از آن نیز تا کنون تهیه و اجرایی شده است.
 
نبی زاده افزود: به خصوص در حوزه نرم افزار محتوا و ترافیک اینترنت از این نوع قرارداد ها حمایت می کنیم.
 
همچنین، معاون راهبرد شرکت مخابرات اظهار داشت: مفاهیمی که در حوزه فناوری در دنیا ایجاد شده است هنوز بسیار بالاتر از وضعیت فعلی کشورمان است و شرکت مخابرات به عنوان اپراتور زیرساختی کشور، می تواند پل ارتباطی مفاهیم فناوری جهان مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاک چین با شرکت های داخلی باشد.
 
وی خاطر نشان کرد: صنایع جدید فناوری مانند بلاک چین و هوش مصنوعی بازار هدف خود را گسترده تر از حوزه مخابرات تعریف کرده اند و با حمایت دولت و سرمایه گذاری های بیشتر شرکت مخابرات ایران، می توانند در افزایش" GDP" و به روز شدن اقتصاد دیجیتال کشور نیز مشارکت جدی داشته باشد.
 
نبی زاده در توصیف چالش های شرکت مخابرات گفت: علی رقم مشکلات به ویژه در ده سال گذشته با تمام توان سرمایه گذاری کرده ایم و به دلیل اینکه زیر ساخت مخابرات یک زیرساخت ملی و مصادیقی از نقش آفرینی ملی حاکمیت و اقتصاد پایه دیجیتال است که با تلاش بی وقفه مخابرات در کشورها پیش می رود.
 
وی افزود: بنابراین برای ایفای این نقش مهم تمام بخش های حاکمیتی و ملی وزارتخانه های مرتبط باید به مجموعه ارتباطات کمک کنند تا اقتصاد دیجیتال به معنی واقعی کلمه در کشورمان نهادینه شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/131706/

Code: 131706