اپلیکیشنی که مداد دست گرفتن را به کودکان یاد می‌دهد

منبع: مهر
 
یک شرکت آلمانی اپلیکیشنی را عرضه کرده که با استفاده از یک قلم هوشمند درست مداد دست گرفتن و صحیح نوشتن را به کودکان می‌آموزد.
 
 به نقل از نیواطلس، معلمان گاهی مجبور هستند ساعت‌ها برای یاد دادن نحوه درست نگارش و قلم دست گرفتن برای هر دانش آموز وقت بگذارند. در عین حال گاهی موارد نیز نظارت درستی بر این مساله انجام نمی‌شود و لذا یک سیستم جدید برای غلبه بر این چالش ابداع شده است.
 
فناوری یادشده که توسط شرکت آلمانی – فرانسوی کالیگو ابداع شده معلم هوشمند نگارش یا KIHT نام دارد و همراه با نسخه به روز شده اپلیکیشنی به نام کالیگو عرضه می‌شود. قلم هوشمند مورد استفاده در این طرح، دارای جوهر قابل شارژ و نیز IMU (واحد اندازه‌گیری اینرسی) و ماژول بلوتوث است.
 
دانش آموزان از این قلم برای نوشتن حروف جداگانه بر روی یک ورق کاغذ معمولی استفاده می‌کنند و همانطور که این کار را انجام می‌دهند، IMU موقعیت نوک قلم را ردیابی کرده و داده‌های مرتبط را به برنامه منتقل می‌کند. این برنامه به نوبه خود تعیین می‌کند که آیا متن به درستی نوشته شده است یا خیر، و در نهایت به کودک توصیه می‌کند برای برطرف کردن اشتباهات خود باید چه کند. نتیجه کار دانش آموزان برای بررسی‌های بعدی در محیط برنامه نیز ذخیره می‌شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/131921/

Code: 131921