نماینده مجلس در نامه به مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل سانسور در اینستاگرام را محکوم کرد

منبع: دیجیاتو
 
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل، به رویه اینستاگرام در حذف تصاویر سردار قاسم سلیمانی و تعلیق کاربران ایرانی اعتراض کرد.
 
«مجتبی توانگر»، نماینده مجلس با بیان اینکه سانسور و حذف کاربران ایرانی، اصل بی‌طرفی شبکه را نقض می‌کند، گفت:
 
«رویه سیاسی پلتفرم‌های بین‌المللی باب تنظیم‌گری یکپارچه را مسدود می‌کند. از همین روی در نامه‌ای رسمی به دبیر مجمع حکمرانی اینترنت سازمان ملل (IGF) نسبت به رویه غیرقانونی اینستاگرام در حذف تصاویر شهید سلیمانی و تعلیق کاربران ایرانی اعتراض کردم.»
 
در این نامه با اشاره به اینکه اینترنت به عنوان یک الگوی اجتماعی، فصل جدیدی را در سبک زندگی انسان رقم زده است؛ حق دسترسی به اکثر پلتفرم‌ها غیرقابل انکار دانسته شده است: «موضوع حاکمیت دیجیتال و صلاحیت کشورها در حال تبدیل شدن به یک نگرانی برای همه ذینفعان حکمرانی اینترنت در سراسر جهان است.»
 
در ادامه نامه توانگر با اشاره به سانسورها و حذف پست‌های اینستاگرامی مرتبط با این شخصیت، اعتقاد دارد استفاده و تحمیل یک رویکرد خاص مبتنی بر سانسور و حذف بر کاربران ایرانی با استفاده از بهانه‌هایی چون «قوانین شرکتی» و «تحریم ایالات متحده» و اعمال تحریم‌های دسترسی به برخی کاربران، به طور آشکارا اصل بی‌طرفی شبکه‌ای را که سنگ بنای ایجاد اینترنت است را زیر سوال می‌برد:
 
«همچنین حکمرانی دیجیتال ملی ایران را برای تضمین تامین الزامات اساسی مربوط به آزادی بیان کاربران در پلتفرم‌های بین المللی را تهدید می‌کند. کاربران ایرانی چندین مرتبه و بدون ارائه هیچ منطقی در پس تصمیمات این شرکت‌ها، حقوقشان نادیده گرفته شده است. در فضای خاکستری رگولاتوری اینترنت و تنظیم گری پلتفرم‌های دیجیتال بین المللی، همه ذی‌نفعان باید در ایجاد اینترنت پاسخگو و یکپارچه مشارکت کنند.»
 
توانگر در بخش دیگر نامه خود خواستار ایجاد اطمینان برای عدم وقوع چنین حوادثی برای کاربران ایرانی و سایرین شده است: «ممکن است روایت‌های سیاسی بین دو دولت سیاسی متفاوت باشد، اما پلتفرم‌های بین‌المللی باید اطمینان حاصل نمایند که همه کاربران حق دسترسی یکسان در همه جای دنیا را دارا هستند.»
 
در ادامه این نامه به ناکامی مجمع حکمرانی اینترنت در انجام وظایف خود در رابطه با گفتگوی مشترک در باب تنظیم‌گری اشاره شده است:
 
«در رسیدگی به موضوع تنظیم‌گری پلتفرم‌های بین‌المللی و خطرات بالقوه‌ای که در رابطه با ایجاد تمرکز رسانه‌ای و محتوایی می‌توانند ایجاد نمایند، وجود یک راه حل برای مقابله با موقعیت اقتصادی غالبی که پلتفرم‌های بین المللی و سوپر اپ‌ها ایجاد می‌کنند یک ضرورت است زیرا حق مردم و جوامع برای تعیین سرنوشت و مشارکت در حاکمیت اینترنت مورد تردید نیست و مکررا مورد تایید آن مجمع نیز قرار گرفته است.»
 
در پایان نامه آمده است که توانگر منتظر پاسخ این مجمع در مورد دستور کار ایجاد یک نظام رگولاتوری و نظارتی ایمن و یکپارچه بین المللی برای پلتفرم‌های بین المللی که ضامن احترام به مقررات ملی و حقوق اساسی است، خواهد بود.
 
لازم به ذکر است روز گذشته وزارت ارتباطات نیز با ارسال نامه‌ای به مارک زاکربرگ، سانسور در اینستاگرام را محکوم کرده بود.

URL: https://www.ictna.ir/id/132001/

Code: 132001