2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید چمران و دانشگاه از تاریخ 16 دی ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره 6650 الی 6656 در محدوده خیابان های ستارخان، نیایش، تاکستان، شیخ فضل اله نوری و سه راه تهران ویلا به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه شبکه، ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات دانشگاه از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/132055/

Code: 132055