تماشا کنید: توضیحات همراه اول در خصوص اختلال اینترنت عصر امروز روی سیم‌کارت‌های این اپراتور


URL: https://www.ictna.ir/id/132105/

Code: 132105