تلاش رنو برای تبدیل به به بازیگری کلیدی در بازار ماشین‌های برقی

رنو می‌گوید در حال بررسی طرحی است که با اجرای آن زیرمجموعه ماشین‌های الکتریکی‌اش از کارخانه جدا می‌شود و سهامش به عنوان شرکتی مستقل در بورس فروخته خواهد شد.
 
با افزایش فروش ماشین‌های الکتریکی، اکثر خودروسازان قدیمی طرح‌هایی مشابه را در نظر دارند. استدلال آنها این است که ساختار مدیریتی خودروسازان قدیمی برای رقابت در بازار ماشین‌های الکتریکی مناسب نیست. همچنین با از رونق افتادن ماشین‌های بنزینی، خودروسازان قدیمی زیان‌ده خواهند شد و با جدا کردن این دو بخش بهتر می‌توانند این ضرر را مدیریت کنند.
 
رنو در رقابت با فولکس‌واگن، تسلا و خودروسازان چینی سخت در تلاش است تا بتواند با عرضه بیشتر ماشین‌های الکتریکی، به بازیگری اصلی در بازار تبدیل شود. برای این کار رنو به سرمایه زیادی نیاز دارد و امیدوار است بتواند بخشی از این سرمایه را با فروش سهام زیرمجموعه الکتریکی کارخانه به دست آورد.
 
رنو می‌گوید در صورتی که این طرح تصویب شود، سهام بخش الکتریکی کارخانه در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ در بازار بورس عرضه خواهد شد.

URL: https://www.ictna.ir/id/135363/

Code: 135363