آزمایشگاه‌های پژوهشگاه ICT در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان

 
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آزمایشگاه‌های پژوهشگاه ICT در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.
 
به گزارش  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان گفت: آزمایشگاه‌های نوری، امنیتی و فناوری اطلاعات مناسبی داریم که آماده ایم آن را برای توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان، در اختیارشان قرار دهیم.
 
وی افزود: ما همکاری بسیار خوبی با شرکت‌های دانش بنیان داشته ایم و یکی از مهمترین مشکلات این شرکت‌ها در مسیر توسعه، این است که نیازمند زیرساخت‌های فنی و آزمایشگاهی لازم برای ادامه فعالیت هستند و تهیه این آزمایشگاه‌ها برای آن‌ها هزینه زیادی دارد که شاید در برخی محصولات به چند ده میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی نیاز داشته باشند و معمولاً این هزینه‌ها از توان شرکت‌های دانش بنیان خارج است.
 
وی گفت: علاوه بر این، زیرساخت‌های خوبی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده است و ما می‌توانیم آزمایشگاه‌های این پژوهشگاه را که امکانات بسیار مناسبی دارد در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهیم تا بتوانند شرکت‌هایشان را از این طریق توسعه دهند.
 
یزدانیان افزود: علاوه بر این، مستندات و داده‌های علمی بسیار وزینی در پژوهشگاه داریم که مرکز اسناد و پژوهش پژوهشگاه آن را نگهداری می‌کند و استانداردهای خوبی در آنجا تدوین شده است و آمادگی داریم آن را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهیم.
 
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در پژوهشگاه یک سری نمونه‌های کیفی هم داریم که خروجی طرح‌های ما است که به محصولات تبدیل شده است و برای اینکه این محصولات به نمونه‌های مهندسی تبدیل و وارد بازار شوند آمادگی انتقال دانش فنی آن به شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.

URL: https://www.ictna.ir/id/135760/

Code: 135760