انگلیس اپلیکیشن شناسایی پروفایل های جعلی را توسعه داد

منبع: مهر
 
در انگلیس اپلیکیشنی توسعه یافته که به افراد کمک می کند پروفایل های جعلی در شبکه های اجتماعی را کنترل کنند.
 
 به نقل از تلگراف، اپ«The Think Before You Link » بخشی از تلاش های«مرکز حفاظت از زیرساخت ملی»(CPNI) و با کمک محققان رفتار شناسی ساخته شده است. این اپلیکیشن دارای ویژگی هایی است که به افراد کمک می کند پروفایل های جعلی را شناسایی کنند و هر مورد مشکوک را گزارش دهند.
 
اپ کنترل پروفایل مذکور مجهز به عملیات جستجوی تصویر معکوس است که به کاربران اجازه می دهد به سرعت حساب های کاربری را کنترل کند.
 
این درحالی است که رییس سازمان اطلاعاتی MI5 انگلیس هشدار داده جاسوسان خارجی مقامات انگلیسی را در مقیاس صنعتی هدف می گیرند.
 
درهمین راستا بسیاری از مقامات سابق و فعلی سیاسی هدف سازمان های جاسوسی قرار می گیرند.

URL: https://www.ictna.ir/id/135961/

Code: 135961