فناوری جدید پهپادی برای شکار ایمن پهپادهای دشمن

منبع: مهر
سیستم‌هایی ابداع شده که در قالب آنها از پهپادهای «خوب» برای از کار انداختن پهپادهای «دشمن» استفاده می‌شود و یکی از جدیدترین آنها مانع سقوط پهپادهای خنثی شده نیز می‌شود.
به گزارش نیواطلس، برای خنثی کردن پهپادهایی که ماموریت‌هایی مانند مأموریت‌های جاسوسی انجام می‌دهند یک سیستم جدید طراحی شده که رویکرد ایمن‌تری را اتخاذ می‌کند و مانع از آن می‌شود که پهپادهای کنترل شده به سادگی روی زمین سقوط کنند.
 
در بسیاری از سیستم‌های مبتنی بر مقابله پهپاد با پهپاد، پهپاد مدافع توری را به سمت پهپاد دشمن شلیک می‌کند. سپس پروانه‌های پهپاد دوم در تور شلیک شده گرفتار شده و از چرخش باز می‌ایستند و این امر باعث سقوط پهپاد بر روی زمین می‌شود که ممکن است بر روی افراد، خودروها، ساختمان‌ها و غیره بیفتد.
 
پروژه AUDROS قاره اروپا (سیستم پهپاد خودکار) برای ابداع یک سیستم جایگزین کم خطرتر در نظر گرفته شده است. در قالب نسخه فعلی این سیستم، یک پهپاد هشت پره یا اکتوکوپتر به نام پنجه یک توسط شرکت فلای ۴ فیوچر در جمهوری چک ساخته شده است.
 
هنگامی که یک پهپاد دشمن که در حال نزدیک شدن است شناسایی می‌شود، پهپاد پنجه یک به طور مستقل از زمین بلند می‌شود، به سمت محل آن پهپاد پرواز می‌کند، خود را بالای آن پهپاد قرار می‌دهد، سپس یک ردیف از طناب‌های آویزان را آزاد می‌کند که در دو بوم تاشو در قسمت زیرین آن مستقر شده‌اند. ملخ‌های پهپاد دشمن در آن طناب‌ها که مانند تور هستند، گیر می‌کنند. از آنجایی که این طناب‌ها هنوز به پهپاد پنجه یک متصل هستند، پهپاد شکار شده تا زمانی که فرود بیاید در زیر آن آویزان می‌ماند و سقوط نمی‌کند.
 
این سیستم اخیراً با موفقیت در جمهوری چک و با همکاری نزدیک با سازمان زندان‌های چک آزمایش شده است، زیرا یکی از کاربردهای احتمالی این فناوری جلوگیری از استفاده از پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشین برای قاچاق اقلام مختلف به داخل یا خارج از زندان است.

URL: https://www.ictna.ir/id/138134/

Code: 138134