آغ‌بیات به جای سبوحی نماینده زیرساخت در ایرانیان نت شد

منبع: شرکت زیرساخت
 
مراسم معارفه سهراب آغ بیات معاون فنی مدیرعامل بعنوان نماینده شرکت ارتباطات زیرساخت در شرکت ایرانیان نت و تکریم از خدمات لطف ا.. سبوحی با حضور خباز عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و مدیران شرکت ایرانیان نت در 29 شهریور سال‌جاری، برگزارشد.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در این مراسم، آغ بیات معاون فنی مدیرعامل و نماینده شرکت ارتباطات زیرساخت در ایرانیان نت، تعامل و همکاری با دو شرکت ایرانیان را مثبت ارزیابی کرد وگفت: در آینده شاهد مشارکت و تعامل بهتر و بیشتری خواهیم بود.
 
وی به همکاری سی ساله با مهندس سبوحی در بخش های مختلفICT کشور اشاره کرد و افزود: تعهد، جدیت و تعامل ازویژگی های بارز ایشان است.
 
 در ادامه این مراسم  سبوحی طی سخنانی گفت: دراین مدتی که دراین مجموعه فعالیت داشته ام همواره درصدد ایجاد حس همدلی میان اعضای هیات مدیره شرکت ایرانیان نت بوده ام تا هم منافع حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت لحاظ شود و هم تعاملات خوبی با بخش های خصوصی و توجه به منافع آن ها، به عمل آید.
 
 وی با تاکید بر اینکه استراتژی های مختلفی از سوی نماینده حاکمیتی و سهام داران بخش های خصوصی برای اداره این شرکت وجود داشته، اضافه کرد: همراهی به معنای تبعیت نیست و در این مدت همکاری، سعی کرده ام همه اعضا در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند و اقناع شوند.
 
درپایان با اهدای لوح تقدیر از زحمات سبوحی تقدیرشد و مهندس آغ بیات با حفظ سمت سازمانی به عنوان نماینده جدید شرکت ارتباطات زیرساخت در شرکت ایرانیان نت معرفی شد.
 
شرکت ایرانیان نت در راستای تکالیف مندرج در اساسنامه، ماموریت دارد اجرای شبکه فیبر نوری انتقال درون استانی و شبکه دسترسی درون شهری را برعهده گیرد که این وظیفه بر اساس پروانه بهره برداری به این شرکت محول شده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/139076/

Code: 139076