معاون وزیر مخابرات و رسانه های جمعی روسیه با مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دیدار کرد

معاون وزیر مخابرات و رسانه های جمعی روسیه که در راس هیاتی به تهران سفر کرده بودند با دکتر لاجوردی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ لاجوردی در جریان سفر دو روزه هیات روسی به سرپرستی الکساندر شوئیتوف معاون وزیر مخابرات و رسانه های جمعی روسیه و هیات همراه دیدار و در زمینه توسعه همکاریهای دوجانبه مخابراتی و ارتباطی گفتگو کرد.
 
معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی همکاریهای مشترک دوجانبه؛ بر گسترش این همکاریها تاکید کرد و خواستار ادامه همکاریهای مثمرثمر دو کشور در زمینه ترانزیت ترافیک مخابراتی، تبادل دانش و تولید محصولات صنعت ICT شد.
 
وی با اشاره به اینکه شرایط تحولات منطقه¬ای و جهانی به سمتی می رود که لازم است همکاری های دوجانبه بین دو کشور توسعه بیشتری پیدا کند، گفت: شرایط خاص جغرافیایی ایران و دسترسی به آبهای آزاد در جنوب، پتانسیل قابل توجه ترانزیت مخابراتی را برای ایران فراهم کرده و روسیه نیز می تواند با توجه به این امتیاز از شبکه مخابراتی ایران جهت انتقال ترافیک مخابراتی به آبهای آزاد جنوب استفاده نماید و ما می توانیم با تاکید بر اهمیت مباحثی مثل ترانزیت ترافیک مخابراتی منطقه ای، تبادل دانش و تولید محصولات صنعت ICT، ادامه کار بر روی پروژه های مشترک مخابراتی دوجانبه، آینده خوبی را در زمینه همکاریهای دوجانبه رقم بزنیم.
 
توسعه و تجهیز شبکه های مخابراتی در سطح ملی، توسعه ظرفیتهای متقابل مخابراتی، افزایش زمینه های همکاری علمی و تخصصی و ... از دیگر زمینه¬های گفتگو در این دیدارها بوده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/140684/

Code: 140684