افزایش درآمد همراه اول در ۹ ماه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته

منبع: زومیت
همراه اول در ۹ ماه نخست امسال، بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که فاصله چندانی با درآمد کل سال گذشته ندارد.
ihklv.PNG
گزارش کدال از درآمدهای همراه اول نشان می‌دهد که این شرکت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داشته است. همچنین سود خالص همراه اول در این ۹ ماه بیش از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
 
این در حالی است که همین بازه زمانی در سال گذشته برای همراه اول بیش از سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای ۹ ماه اول سود خالص به دنبال داشت.
 
جزئیات گزارش درآمدها نشان می‌دهد که همراه اول در این بازه زمانی از محل کارکرد مشترکان خطوط اعتباری بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان و از محل کارکرد مشترکان خطوط دائمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته و در نتیجه بیشتر درآمد همراه اول از محل کارکرد خطوط یعنی مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه است.
 
در همین بازه زمانی، این شرکت از محل کارکرد مشترکان خطوط اعتباری بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و از محل کارکرد مشترکان دائمی بیش از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود داشته است. همراه اول در کل سال گذشته در مجموع چهار هزار میلیارد تومان از محل کارکرد خطوط اعتباری و اندکی بیش از دو هزار و ۸۰۰ ملیارد تومان از محل خطوط دائمی سود کرده است.
 
سود همراه اول از محل درآمد استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه نزدیک به ۷۳۰ میلیارد تومان و از محل درآمد دفاتر خدماتی ۶۶ میلیارد تومان ثبت شده است.
 
جمع سود همراه اول در سال گذشته بیش از هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که در سه فصل ابتدایی امسال این سود مرز هفت هزار میلیارد تومان را رد کرده است.
 
افزایش سود این شرکت در شرایطی محقق شده که درآمد همراه اول در پاییز تحت تاثیر محدودیت‌های اینترنت کاهش پیدا کرده بود.

URL: https://www.ictna.ir/id/142525/

Code: 142525