تلفن همراه

حرکت مخابرات به سمت ایجاد دیتاسنتر

منبع: دنیای اقتصاد

 

شرکت مخابرات برای گسترش محتوا و کاربردهای بومی به سمت توسعه دیتاسنترها به‌عنوان یکی از ارکان توسعه این پخش حرکت کرده‌ است. 
 
علیرضا صیدی، رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، توسعه محتوای بومی و خدمات بر بستر باند وسیع را یکی از ملزومات پیشرفت در این زمینه دانست و گفت: در صورتی که محتوای بومی و خدمات به اندازه قابل قبولی گسترش پیدا کند و استفاده از اینترنت برای خانوارها، بیش از هزینه پرداختی برای آن سود داشته باشد، حتما درخواست برای استفاده از این خدمات به سرعت افزایش می‌یابد.
 
وی با اشاره به اینکه با استفاده از این خدمات می‌توان تاثیر چالش‌هایی نظیر نوسانات ارزی را نیز تا حدود زیادی از بین برد، اظهار كرد: در این راستا شرکت مخابرات ایران می‌تواند نقشی کلیدی در ایجاد بستر ارائه این خدمات ایفا کند. صیدی در انتها، با تاکید بر نقش شرکت مخابرات ایران در توسعه محتوا و کاربری‌هاي بومی افزود: به همین دلیل مخابرات دریکی از اقدامات خود برای توسعه محتوا و کاربری‌های بومی در کشور به سمت توسعه دیتاسنترها به‌عنوان یکی از ارکان توسعه این بخش حرکت کرده است.
 
وی با اشاره به اینکه امروزه به‌کارگیری این خدمات به یکی از ضروریات زندگی مردم تبدیل شده، اظهار كرد: تا چند سال گذشته خدمات بانکداری الکترونیکی به میزانی که امروزه از آنها استفاده می‌شود، مورد توجه قرار نداشت واین موضوع نیز در خصوص استفاده ازخدمات باند وسیع صادق است. 

​​