تلفن همراه

پاداش 3 هزار و 850 میلیون ریالی به اعضای هیئت مدیره همراه اول

 

بر اساس مصوبه مجمع عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) هیئت مدیره این شرکت 3 هزار و 850 میلیون ریال پاداش گرفت.
 
به گزارش ایرنا، بر اساس اطلاعیه درج شده در سایت کدال خلاصه مصوبات مجمع این شرکت را به شرح زیر اعلام شده است : 
 
علاوه بر تعیین حسابرس و بازرس برای شرکت، اشخاص زیر به مدت 2 سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند:
 
1) شرکت مخابرات ایران
 
2) شرکت مهر اقتصاد مبین
 
3) شرکت شهریار مهستان
 
4) شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
 
5) شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین
 
6) شرکت مخابرات استان تهران
 
7) شرکت مخابرات استان اصفهان
 
 
 
همچنین پرداخت مبلغ 9 هزار و 20 ریال به ازای هر سهم بعنوان سود نقدی و مبلغ 3 هزار و 850 میلیون ریال ناخالص پاداش هیات مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

​​